Tên tài khoản Số trận thắng Số trận thua Điểm hạ gục cuối Điểm bị hạ cuối Số giường đã phá
LuckyVN BedWars LeaderBoard
DragonMC
85 212 211 236 234
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Crush_Seul
37 107 30 202 49
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Kenbeti_
21 165 56 135 65
LuckyVN BedWars LeaderBoard
DucTrader
20 28 35 41 45
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Dung108YT_VN
20 110 55 171 72
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Crush_taibeti
18 48 24 60 45
LuckyVN BedWars LeaderBoard
SteveYT_VN
14 63 28 51 34
LuckyVN BedWars LeaderBoard
NerryMC_YT
11 150 38 154 49
LuckyVN BedWars LeaderBoard
AppleCuTo
10 45 24 52 31
LuckyVN BedWars LeaderBoard
TapL
9 1 1 19 2
LuckyVN BedWars LeaderBoard
DaddyBeter
7 47 20 37 21
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Minnigame
7 73 22 80 30
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Minnigame
7 73 22 80 30
LuckyVN BedWars LeaderBoard
BLongNg
6 24 15 25 14
LuckyVN BedWars LeaderBoard
dotrungquan
6 30 7 42 7
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Young_Tullykid03
5 12 8 32 14
LuckyVN BedWars LeaderBoard
LHK_NauMST
5 26 16 45 18
LuckyVN BedWars LeaderBoard
haifury
5 12 4 36 9
LuckyVN BedWars LeaderBoard
Jacob_Maddox_14
4 31 13 20 13
LuckyVN BedWars LeaderBoard
6ThJuly
4 10 3 7 4