LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
6ThJuly - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 28 March, 2020 - 15:04
Trận cuối cùng 29 April, 2020 - 07:38
Thắng 4
Giết 10
Giết mạng cuối cùng 3
Thua 0
Chết 7
Chết mạng cuối cùng 0
Số giường đã phá 4
Số trận đã chơi 4

Tên tài khoản

6ThJuly