LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
AppleCuTo - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 28 March, 2020 - 11:56
Trận cuối cùng 02 May, 2020 - 12:20
Thắng 10
Giết 45
Giết mạng cuối cùng 24
Thua 22
Chết 52
Chết mạng cuối cùng 22
Số giường đã phá 31
Số trận đã chơi 32

Tên tài khoản

AppleCuTo