LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
BLongNg - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 08 April, 2020 - 14:15
Trận cuối cùng 12 August, 2020 - 21:22
Thắng 6
Giết 24
Giết mạng cuối cùng 15
Thua 16
Chết 25
Chết mạng cuối cùng 16
Số giường đã phá 14
Số trận đã chơi 22

Tên tài khoản

BLongNg