LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Crush_Seul - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 28 March, 2020 - 07:59
Trận cuối cùng 12 August, 2020 - 22:05
Thắng 37
Giết 108
Giết mạng cuối cùng 30
Thua 63
Chết 203
Chết mạng cuối cùng 55
Số giường đã phá 49
Số trận đã chơi 100

Tên tài khoản

Crush_Seul