LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Crush_taibeti - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 28 March, 2020 - 10:58
Trận cuối cùng 30 April, 2020 - 10:25
Thắng 18
Giết 48
Giết mạng cuối cùng 24
Thua 32
Chết 60
Chết mạng cuối cùng 33
Số giường đã phá 45
Số trận đã chơi 50

Tên tài khoản

Crush_taibeti