LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
DaddyBeter - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 20 April, 2020 - 18:31
Trận cuối cùng 25 April, 2020 - 19:33
Thắng 7
Giết 47
Giết mạng cuối cùng 20
Thua 9
Chết 37
Chết mạng cuối cùng 9
Số giường đã phá 21
Số trận đã chơi 16

Tên tài khoản

DaddyBeter