LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
DragonMC - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 20 April, 2020 - 17:51
Trận cuối cùng 30 April, 2020 - 20:06
Thắng 85
Giết 212
Giết mạng cuối cùng 211
Thua 23
Chết 236
Chết mạng cuối cùng 23
Số giường đã phá 234
Số trận đã chơi 108

Tên tài khoản

DragonMC