LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
DucTrader - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 28 March, 2020 - 09:01
Trận cuối cùng 24 April, 2020 - 10:30
Thắng 20
Giết 28
Giết mạng cuối cùng 35
Thua 11
Chết 41
Chết mạng cuối cùng 11
Số giường đã phá 45
Số trận đã chơi 31

Tên tài khoản

DucTrader