LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Dung108YT_VN - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 20 April, 2020 - 19:48
Trận cuối cùng 30 April, 2020 - 10:34
Thắng 20
Giết 110
Giết mạng cuối cùng 55
Thua 44
Chết 171
Chết mạng cuối cùng 44
Số giường đã phá 72
Số trận đã chơi 64

Tên tài khoản

Dung108YT_VN