LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Jacob_Maddox_14 - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 25 April, 2020 - 10:47
Trận cuối cùng 25 April, 2020 - 16:11
Thắng 4
Giết 31
Giết mạng cuối cùng 13
Thua 6
Chết 20
Chết mạng cuối cùng 6
Số giường đã phá 13
Số trận đã chơi 10

Tên tài khoản

Jacob_Maddox_14