LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Kenbeti_ - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 10 April, 2020 - 10:04
Trận cuối cùng 01 May, 2020 - 08:49
Thắng 21
Giết 165
Giết mạng cuối cùng 56
Thua 20
Chết 135
Chết mạng cuối cùng 20
Số giường đã phá 65
Số trận đã chơi 41

Tên tài khoản

Kenbeti_