LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
LHK_NauMST - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 21 April, 2020 - 08:30
Trận cuối cùng 23 April, 2020 - 19:51
Thắng 5
Giết 26
Giết mạng cuối cùng 16
Thua 8
Chết 45
Chết mạng cuối cùng 8
Số giường đã phá 18
Số trận đã chơi 13

Tên tài khoản

LHK_NauMST