LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Minnigame - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 21 April, 2020 - 11:27
Trận cuối cùng 25 April, 2020 - 17:56
Thắng 7
Giết 73
Giết mạng cuối cùng 22
Thua 22
Chết 80
Chết mạng cuối cùng 22
Số giường đã phá 30
Số trận đã chơi 29

Tên tài khoản

Minnigame