LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
NerryMC_YT - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 20 April, 2020 - 17:43
Trận cuối cùng 30 April, 2020 - 10:20
Thắng 11
Giết 150
Giết mạng cuối cùng 38
Thua 69
Chết 154
Chết mạng cuối cùng 69
Số giường đã phá 49
Số trận đã chơi 80

Tên tài khoản

NerryMC_YT