LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
SteveYT_VN - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 21 April, 2020 - 10:59
Trận cuối cùng 30 April, 2020 - 10:34
Thắng 14
Giết 63
Giết mạng cuối cùng 28
Thua 11
Chết 51
Chết mạng cuối cùng 11
Số giường đã phá 34
Số trận đã chơi 25

Tên tài khoản

SteveYT_VN