LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
TapL - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 28 March, 2020 - 10:15
Trận cuối cùng 21 April, 2020 - 22:02
Thắng 9
Giết 1
Giết mạng cuối cùng 1
Thua 2
Chết 19
Chết mạng cuối cùng 2
Số giường đã phá 2
Số trận đã chơi 11

Tên tài khoản

TapL