LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
Young_Tullykid03 - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 21 April, 2020 - 21:02
Trận cuối cùng 03 May, 2020 - 17:19
Thắng 5
Giết 12
Giết mạng cuối cùng 8
Thua 5
Chết 32
Chết mạng cuối cùng 5
Số giường đã phá 14
Số trận đã chơi 10

Tên tài khoản

Young_Tullykid03