LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
dotrungquan - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 22 April, 2020 - 09:25
Trận cuối cùng 01 May, 2020 - 09:16
Thắng 6
Giết 30
Giết mạng cuối cùng 7
Thua 12
Chết 42
Chết mạng cuối cùng 12
Số giường đã phá 7
Số trận đã chơi 18

Tên tài khoản

dotrungquan