LuckyVN - Bedwars
Tìm kiếm người chơi
haifury - Thông tin
Thành tích
Trận đầu tiên 21 April, 2020 - 12:19
Trận cuối cùng 24 April, 2020 - 15:30
Thắng 5
Giết 12
Giết mạng cuối cùng 4
Thua 6
Chết 36
Chết mạng cuối cùng 6
Số giường đã phá 9
Số trận đã chơi 11

Tên tài khoản

haifury