Các chỉ số cần cộng cho từng môn phái (Caveblock)

Sở trường: Tầm xa | Chỉ số chính: Phòng ngự, Trí tuệ

Sở trường: Hit and run | Chỉ số chính: Sức mạnh, Phòng ngự

Sở trường: Sát thủ bóng đêm | Chỉ số chính: Nhanh nhạy, Phòng ngự

Sở trường: Cấu rỉa | Chỉ số chính: Sức mạnh, Linh hoạt

Sở trường: Công thủ toàn diện | Chỉ số chính: Sức mạnh, Trí tuệ

Sở trường: Cấu rỉa | Chỉ số chính: Nhanh nhạy, Trí tuệ

Sở trường: Chống chịu, Hồi phục | Chỉ số chính: Phòng ngự, Linh hoạt, Nhanh nhạy

Sở trường: Tấn công | Chỉ số chính: Sức mạnh, Nhanh nhạy

Sở trường: Kẻ săn mồi ban đêm | Chỉ số chính: Sức mạnh, Nhanh nhạy

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *