Cập nhật Towny ngày 6/6/2020

Các nội dung thay đổi:

– Reset map Towny.

– Reset MONEY, MCMMO.

– Cho phép RAID TOWNY, nghe hơi sai phải không 🙁

– Hắc diện thạch chịu thiệt hại từ TNT 20 lần sẽ bị phá vỡ.

– Reset chợ đen.

– Sửa lỗi khi đặt lồng SPAWNER ra tự thành heo.

– Thêm tính năng hiện tên vật phẩm khi rơi trên mặt đất.

– Thêm một số loại phù phép mới.

– Thêm bảng xếp hạng đua top /duatop.

– Sự kiện đua top tính từ bây giờ đến cuối tháng 6.

– Thêm tính năng chống bị TrapKill.

– Tất cả GKIT bạn sở hữu và đã nhận đều được nhận lại thêm một lần nữa.