Cập nhật Towny ngày 6/6/2020

Các nội dung thay đổi:

– Reset map Towny.

– Reset MONEY, MCMMO.

– Cho phép RAID TOWNY, nghe hơi sai phải không 🙁

– Hắc diện thạch chịu thiệt hại từ TNT 20 lần sẽ bị phá vỡ.

– Reset chợ đen.

– Sửa lỗi khi đặt lồng SPAWNER ra tự thành heo.

– Thêm tính năng hiện tên vật phẩm khi rơi trên mặt đất.

– Thêm một số loại phù phép mới.

– Thêm bảng xếp hạng đua top /duatop.

– Sự kiện đua top tính từ bây giờ đến cuối tháng 6.

– Thêm tính năng chống bị TrapKill.

– Tất cả GKIT bạn sở hữu và đã nhận đều được nhận lại thêm một lần nữa.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *