Cập nhật Towny ngày 7/8/2020

Giới thiệu tính năng:

– 9 loại môn phái khác nhau, thuộc tính vượt trội, kỹ năng dồi dào.

– Sáng KEEP, tối NON-KEEP.
– 205+ loại phù phép mới mẻ và
– NPC Bậc thầy phù phép rất đa năng.’
– GKIT nhận quà miễn phí, quà rương báu, quà cấp bậc, quà sự kiện.
– Cảm thấy lạnh, mệt mỏi, khát nước trong từng điều kiện khí hậu khác nhau.
– Đua top nhận thưởng hàng tháng.
– Hoạt ảnh chuyển động linh hoạt.
Còn nhiều thứ nữa.. Mời bạn khám phá