Chỉnh sửa sức mạnh môn phái (Towny) 6/6/2020

Kỹ năng Mũi Tên Triệu hồi: Thời gian hồi 20 giây -> 17 giây. Năng lượng tiêu hao 20 -> 25.

Kỹ năng Nỏ Lửa: Tỉ lệ chí mạng ở mũi tên chính lvl * 30 -> lvl * 40. 

Kỹ năng Mũi tên kép: Tỉ lệ xuất hiện lvl * 25 -> lvl * 35.

Kỹ năng Phản chiếu: Tỉ lệ xuất chiêu lvl * 10 -> lvl * 30.

Kỹ năng Ngọn giáo sao băng: Tỉ lệ xuất hiện sấm sét lvl * (chỉ số trí tuệ + 5) -> lvl * (chỉ số trí tuệ + 5) + (chỉ số nhanh nhạy / 5).

Nội tại: Phạm vi tấn công chỉ số trí tuệ/10 -> chỉ số trí tuệ/9.

Nội tại: Sức chống chịu mặc định Chỉ số phòng thủ -> Chỉ số phòng thủ * 3 / 2.

Kỹ năng Địa ngục hóa quỷ: Năng lượng tiêu hao 20 -> 22. Thời gian hồi chiêu: 10 giây  -> 12 giây. Khoảng cách tấn công tối đa với một mục tiêu 20 khối -> 23 khối.

Kỹ năng Truyền máu: Tỉ lệ xuất chiêu lvl * 5 -> lvl * 10.

Nội tại: Sát thương mặc định Chỉ số sức mạnh/2 -> (Chỉ số sức mạnh/2) + 3.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *