MCLuckyVN - (luckyvn.com)

GroupFB: fb.com/groups/mcluckyvn


BẢNG GIÁ TRỊ THẺ NẠP
(ƯU ĐÃI MỚI +10%)


Giá trị Tương ứng số xu Nhận được:

10000 VND = 110Xu

20000 VND = 220Xu

30000 VND = 330Xu

50000 VND = 550Xu

100000 VND = 1110Xu

200000 VND = 2200Xu

300000 VND = 3300Xu

500000 VND = 5500Xu

1000000 VND = 11000XuHỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng tháiLỗi sai
2019-11-18 17:05:34dom0701MobiPhone08171100121665750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-18 17:04:56dom0701MobiPhone08171100121666750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-18 17:04:11dom0701MobiPhone08171100121666650,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-18 17:02:18dom0701MobiPhone08171100121665650,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-18 16:46:02hunggiaViettel10004185810835100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-18 13:08:58quyencsgoViettel1000449860536950,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-17 20:29:45kien135Viettel10004165313045100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-17 15:37:00FG_LiangVinaPhone5351016086147150,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-11-16 11:49:56dom0701MobiPhone081071001516596100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-11-16 11:49:17dom0701MobiPhone081071001996320100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-11-16 08:21:24RFPHTViettel10004159626921100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-15 16:30:40dom0701MobiPhone081071001042115100,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-11-15 16:30:02dom0701MobiPhone081071001042116100,000₫THẺ SAIThẻ không tồn tại
2019-11-15 16:29:20JamesAudetMobiPhone078751000150592200,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-15 16:27:15JamesAudetViettel10004204608519100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-14 07:44:57lordchienbinh111Viettel1000386642562850,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-14 07:44:04lordchienbinh111Viettel1000386642562950,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-13 07:34:27gqa2Viettel10004824735988100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-12 14:06:57hunggiaViettel1000444750116750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-12 12:49:02khangdz6969Viettel10004122343391100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-11 17:26:41huyGMVViettel10003630433686200,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-11-11 17:25:11huyGMVViettel10004202448920100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-11 15:36:54hunggiaViettel10004185812494100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-11 14:57:11hunggiaViettel10004185812495100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-11 09:20:22lordchienbinh111VinaPhone5000006847009610,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-11 09:19:48lordchienbinh111VinaPhone5000006847009710,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:43:28Lordchienbinh111Viettel1000363884453910,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:42:43Lordchienbinh111Viettel1000363884453410,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:38:00Lordchienbinh111Viettel1000363884453810,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:36:55Lordchienbinh111Viettel1000363884452810,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:35:40Lordchienbinh111Viettel1000363884453310,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:32:20Lordchienbinh111Viettel1000309744767020,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:30:04Lordchienbinh111Viettel1000363884452910,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 19:17:21hghkViettel1000447082618950,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-10 15:02:40xyzmasterViettel1000435150950820,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-09 13:45:29JamesAudetViettel10004167004588100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-09 09:45:26kolaViettel1000427380298820,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-09 09:43:51kolaViettel1000442421862650,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-08 19:17:07NamRedKaViettel1000400973935120,000₫THẺ ĐÚNG
2019-11-08 17:16:44xyzmasterViettel1000429774067420,000₫THẺ ĐÚNG