MCLuckyVN - (luckyvn.com)

GroupFB: fb.com/groups/mcluckyvn


BẢNG GIÁ TRỊ THẺ NẠP
(ƯU ĐÃI MỚI +10%)


Giá trị Tương ứng số xu Nhận được:

10000 VND = 110Xu

20000 VND = 220Xu

30000 VND = 330Xu

50000 VND = 550Xu

100000 VND = 1110Xu

200000 VND = 2200Xu

300000 VND = 3300Xu

500000 VND = 5500Xu

1000000 VND = 11000Xu

HỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng thái
2020-02-27 17:51:56psaaGate100057893788610,000₫
2020-02-27 13:29:39minh0482004Viettel10005078229548100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:54:463rdDecibelViettel1000496820294450,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:52:583rdDecibelViettel1000496820294550,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:51:433rdDecibelViettel1000496821924150,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:50:343rdDecibelViettel1000496820294350,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:49:043rdDecibelViettel10005068511619100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:38:55my_chauViettel1000591810575610,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 18:30:28my_chauViettel1000591810575610,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-26 16:41:16NeiryViettel1000553441658100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 16:40:10NeiryViettel10005071201440100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 15:03:57bi12345567Viettel1000592870176410,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 14:40:10Garena2000Mobifone083311000096266100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 14:16:13GodDevilGamerViettel1000510193496020,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 14:14:21GodDevilGamerViettel1000510193495520,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-26 13:58:43minhbuiViettel10005082127086100,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-26 10:22:11psaaViettel1000592108750,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-26 09:40:54TigerHasAGunViettel1000591351080110,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-25 21:17:23BGamingBViettel2341412412512510,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-25 21:15:03BGamingBViettel1287343748293810,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-25 16:55:08bi12345567Viettel1000592852835810,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-25 15:49:13hunter230907Gate84150717531150,000₫
2020-02-25 13:39:26ZeroGamesYTViettel1000592853228310,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-25 13:15:38WolfBoyGamer_VNViettel10005082127079100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-25 09:25:22anhtu234Viettel1000507504618810,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-24 22:01:19bi12345567Viettel1000592843962110,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-23 18:15:26GikinVNViettel1000438791817620,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-23 18:12:43GikinVNViettel1000471561350550,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-23 16:52:43kaijin123Viettel10005063814519100,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-23 13:14:50psaaViettel1000450506072820,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-02-23 13:09:06bi12345567Viettel1000592190603650,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-22 20:02:47Quangviet2k5Viettel1000497003522950,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-22 18:45:283rdDecibelViettel10005068512134100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-22 15:36:483rdDecibelViettel1000496820172450,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-21 20:10:49hoainamo5o5o6Viettel10005063814514100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-21 20:09:47FG_minh12123_FGViettel1000496491930650,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-21 17:58:34Creeper007Viettel1000591553061210,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-21 13:22:34bi12345567Viettel1000591541939610,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-20 16:51:28tungcreeperViettel1000495632765150,000₫THẺ ĐÚNG
2020-02-20 11:09:00CarrotRFViettel1000494674915350,000₫THẺ ĐÚNG