MINECRAFT VIỆT NAM LUCKYVN

IP: LUCKYVN.COM


HỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:
LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng tháiLỗi sai
2019-10-20 18:02:13kolaViettel1000443032261950,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-20 15:43:43SonTung2006Viettel1000380533689720,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-20 13:17:28Shark_emVinaPhone55010053221320100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-10-20 12:24:08vaicavinhbeoViettel1000388391246750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-20 10:29:45vaicavinhbeoViettel1000442513017750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-20 09:59:07Jro_HakateViettel1000441081201050,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-20 09:58:03Jro_HakateViettel1000397343132420,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-20 08:41:14gqa2Viettel10004142302757100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-19 18:29:20taoladuongbeMobiPhone083846000005270200,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-10-19 15:23:27minhbuiViettel1000389583880450,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-19 15:22:35minhbuiViettel1000389583880950,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-17 20:31:58duybedeViettel10004122323798100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-17 14:40:41minhbuiViettel10004137338274100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-17 14:39:28minhbuiViettel10004137338273100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-17 10:49:52NTLxMunsViettel1000427102188720,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-17 09:06:36Shark_emViettel10003907815596100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-10-16 12:54:27duybedeViettel10004122323793100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-16 12:51:20duybedeViettel10004122323794100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-15 18:45:46emnoigi1452Viettel1000376354576420,000₫THẺ ĐÚNG
2019-10-15 07:16:27MeoMapUViettel1000405213621550,000₫THẺ ĐÚNG