MINECRAFT VIỆT NAM LUCKYVN

IP: LUCKYVN.COM


HỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:
LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng tháiLỗi sai
2019-09-15 09:59:29lordchienbinh111MobiPhone07874100073555450,000₫ĐANG DUYỆT
2019-09-14 08:31:45lordchienbinh111Viettel1000387884479150,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-14 08:24:40lordchienbinh111Viettel1000387884479650,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-13 19:16:18kisame_proMCViettel1000406743954450,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-13 19:03:38NerryMC_YTViettel1000352503746050,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-13 13:37:46minhquy_thehumanViettel1000388713645850,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 21:06:58ShadowTViettel1000374351300820,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 19:17:17huyGMVViettel10001778942062500,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 16:57:31azdmViettel10004107829017100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 16:55:41azdmViettel10004145140608100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 16:54:53azdmViettel10004145140607100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 16:54:09azdmViettel10004107829017100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-09-12 16:51:47azdmViettel10004107829012100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 16:50:53azdmViettel10004145140620100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 11:49:35ShadowTViettel1000403914260850,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 11:45:13ShadowTViettel1000309653780920,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-12 11:00:17duy123minecreaftViettel1000307614844320,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-10 15:44:57fire_boy_5340Viettel10004125138490100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-09 13:59:03vinh2007Viettel1000305633921220,000₫THẺ ĐÚNG
2019-09-08 15:14:43vauboyViettel1000253064962320,000₫THẺ ĐÚNG