MCLuckyVN - (luckyvn.com)

GroupFB: fb.com/groups/mcluckyvn


BẢNG GIÁ TRỊ THẺ NẠP
(ƯU ĐÃI MỚI +10%)


Giá trị Tương ứng số xu Nhận được:

10000 VND = 110Xu

20000 VND = 220Xu

30000 VND = 330Xu

50000 VND = 550Xu

100000 VND = 1110Xu

200000 VND = 2200Xu

300000 VND = 3300Xu

500000 VND = 5500Xu

1000000 VND = 11000XuHỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng tháiLỗi sai
2020-01-21 10:19:39thinh1507Viettel1000464834504020,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-21 10:12:54thinh1507Viettel1000464834503920,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-18 13:35:09kamado_TanjirouViettel1000450100958150,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-18 13:12:11kamado_TanjirouViettel1000450100958150,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2020-01-18 11:47:03Chidofukuto_VNViettel1000441624482850,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-18 10:32:35Hieuane100Viettel10003633423863200,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-18 10:31:31Hieuane100Viettel10003633423864200,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-18 10:30:16Hieuane100Viettel10005041540449100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-18 09:43:36hellotntViettel10004756636036100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 23:45:14Chidofukuto_VNViettel1000470152099050,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 23:38:23Chidofukuto_VNViettel1000470152098850,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 23:36:13Chidofukuto_VNViettel1000470152098950,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 23:35:03Chidofukuto_VNViettel1000470152098750,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 13:30:32Hieuane100Viettel10003941408660500,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 10:51:12NeiryViettel10005043221796100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 10:38:31NeiryViettel10005047825188100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 10:27:47NeiryViettel10005047825184100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 10:21:42NeiryViettel10005047825184100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2020-01-17 10:18:48NeiryViettel10005047825182100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 10:16:04NeiryViettel10005047825187100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-17 10:09:37NeiryViettel10005047825187100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2020-01-17 10:07:09neiryViettel10005047825183100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 16:41:31Chidofukuto_VNViettel1000441624496650,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 14:26:04CallMeDaddy_Viettel1000433352144020,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 12:35:19Chidofukuto_VNViettel10005037220575100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 12:33:55Chidofukuto_VNViettel10005037220574100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 12:31:39Chidofukuto_VNViettel10005037220580100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 11:36:08trieunk7584Viettel1000432932319120,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-16 11:33:50trieunk7584Viettel1000432932319120,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2020-01-14 13:46:07phanphuoclongViettel1000449680953350,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-13 12:32:50thinh1507Viettel6610363602010,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2020-01-11 19:49:20DolphinCraftVinaPhone5955001409668650,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-11 12:11:55gokubichViettel1000439344290650,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-11 09:22:21kola Viettel1000472381003750,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-10 14:11:38thinh1507Viettel1000381854992620,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-10 11:38:01Chidofukuto_VNViettel1000467440602350,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-09 16:17:09minhbuiViettel10004769194102200,000₫THẺ SAIThẻ không tồn tại
2020-01-09 16:14:52minhbuiViettel10004208324296200,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2020-01-09 12:55:29kamado_TanjirouViettel10004206049022100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-01-09 12:52:17kamado_TanjirouViettel10004206049021100,000₫THẺ ĐÚNG