MINECRAFT VIỆT NAM LUCKYVN

IP: LUCKYVN.COM


HỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:
LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng tháiLỗi sai
2019-08-19 17:52:46kingjjjVinaPhone5150020594689320,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-19 12:38:02Kisame_proMCViettel1000349134503350,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-19 12:36:03Kisame_proMCViettel1000349134503450,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-19 12:32:48NBL2k5_LoliconViettel1000250802250720,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-19 12:19:46NBL2k5_LoliconViettel1000250802250720,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-08-18 16:14:11_Death_Dragon_Viettel1000338861741750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 15:19:11nettaViettel1000352550613550,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 15:18:46YukiKanlinder_VNMobiPhone067791000171468100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 10:43:59jerrymaiViettel10004114509426100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 09:23:16lordchienbinh111VinaPhone5000005775872410,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 09:22:24lordchienbinh111VinaPhone5000006397960910,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 09:21:41lordchienbinh111VinaPhone5000006397961410,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-18 09:20:15lordchienbinh111MobiPhone07823100066768220,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-17 19:44:41emnoigi1452Viettel1000315260271020,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-17 16:16:04lordchienbinh111Viettel1000387883396350,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-17 14:06:00nhanhiha2519Viettel1000338262211050,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-08-17 14:01:44nhanhiha2519VinaPhone5351010656195250,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-08-17 11:37:55_Khangg_VNViettel10003937438233100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-17 11:07:40_Khangg_VNViettel10003937438232100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-08-17 10:37:10_Khangg_VNViettel1000143554769910,000₫THẺ ĐÚNG