MCLuckyVN - (luckyvn.com)

GroupFB: fb.com/groups/mcluckyvn


BẢNG GIÁ TRỊ THẺ NẠP
(ƯU ĐÃI MỚI +10%)


Giá trị Tương ứng số xu Nhận được:

10000 VND = 110Xu

20000 VND = 220Xu

30000 VND = 330Xu

50000 VND = 550Xu

100000 VND = 1110Xu

200000 VND = 2200Xu

300000 VND = 3300Xu

500000 VND = 5500Xu

1000000 VND = 11000XuHỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng tháiLỗi sai
2019-12-14 16:39:44LuckyTitanGamingVinaPhone55010054784090100,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-14 12:29:47minhvtvn2k4VinaPhone5351016025534950,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-13 23:26:06thanhcuong2202Viettel1000442060771550,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-13 22:07:51thanhcuong2202MobiPhone08171100127810750,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-13 22:02:06thanhcuong2202MobiPhone08171100127811050,000₫THẺ SAIThẻ không tồn tại
2019-12-13 21:25:17kolaViettel1000509043223310,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-13 12:05:48ghast_boyGMViettel1000438721281120,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-12 17:32:48minhbuiViettel1000389602573850,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-12 16:56:11minhbuiViettel1000389602573350,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-12 16:39:40minhbuiViettel1000389602572450,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-12 16:35:52minhbuiViettel1000389602572750,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-12-12 11:24:01minhbuiViettel1000389602572350,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-12 11:23:18minhbuiViettel1000389602572350,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-12 11:19:07minhbuiViettel1000389602572950,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-12 11:03:21minhbuiViettel1000389602571850,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-11 16:19:47dokhai09xViettel10004758014594100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-11 15:20:49hunggiaViettel1000450653526050,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-11 15:19:45hunggiaViettel10004202908924100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-11 11:31:58ShiroMunViettel10001780604746500,000₫THẺ SAIThẻ không sử dụng được
2019-12-11 10:29:42minhbuiViettel1000389602572850,000₫ĐANG DUYỆT
2019-12-10 16:19:58minhbuiViettel10005819273500,000₫THẺ SAIThẻ không tồn tại
2019-12-10 16:14:57minhbuiViettel10004111287100,000₫THẺ SAIThẻ không tồn tại
2019-12-10 16:06:57minhbuiViettel1000389123850,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-12-09 15:25:08ghast_boyGMViettel1000373350774020,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-12-08 19:49:46lordchienbinh111Viettel1000373350742820,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:49:17lordchienbinh111Viettel1000373350742320,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:48:39lordchienbinh111Viettel1000373350742920,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:48:15lordchienbinh111Viettel1000373350742420,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:47:51lordchienbinh111Viettel1000373350743020,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:47:26lordchienbinh111Viettel1000373350742520,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:46:42lordchienbinh111Viettel1000373352231820,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:45:51lordchienbinh111Viettel1000373352231920,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:45:19lordchienbinh111Viettel1000373352232020,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 19:44:38lordchienbinh111Viettel1000373350742720,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-08 10:40:40Pars02Viettel1000448050676650,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-07 15:23:06kien135Viettel1000437333381220,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-12-07 15:22:10kien135Viettel1000434481187620,000₫THẺ SAIThẻ đã được sử dụng
2019-12-06 18:46:27hunggiaVinaPhone55010037824096100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-06 18:40:25hunggiaVinaPhone55010037738480100,000₫THẺ ĐÚNG
2019-12-06 17:55:39kien135Viettel1000443751014750,000₫THẺ ĐÚNG