MCLuckyVN - (luckyvn.com)

GroupFB: fb.com/groups/mcluckyvn


BẢNG GIÁ TRỊ THẺ NẠP
(ƯU ĐÃI MỚI +10%)


Giá trị Tương ứng số xu Nhận được:

10000 VND = 110Xu

20000 VND = 220Xu

30000 VND = 330Xu

50000 VND = 550Xu

100000 VND = 1110Xu

200000 VND = 2200Xu

300000 VND = 3300Xu

500000 VND = 5500Xu

1000000 VND = 11000Xu

HỆ THỐNG NẠP THẺ


Chọn loại thẻ:

Nhập số Seri thẻ:

Nhập Mã thẻ:

Chọn mệnh giá thẻ:LỊCH SỬ NẠP THẺThời gianTài khoảnLoại thẻSeriMệnh giáTrạng thái
2020-03-27 12:48:24Crush_SeulViettel1000516340114420,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-14 07:23:10Fuck__GamingViettel5607701326310,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-13 19:26:26Crush_SeulViettel1000590432805110,000₫THẺ ĐÚNG
2020-04-01 20:48:52BGamingBViettel``````````````10,000₫THẺ ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC THẺ SAI
2020-04-01 10:14:55Legend_DarkViettel10005566536655100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-04-01 08:11:08tiendn12346Viettel1000473283036750,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-30 16:53:52xipro2312Viettel1000515614684220,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-30 16:19:59azdmViettel1000482841274020,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-30 14:58:52akiet2006Mobifone8.7175000001333E13200,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-30 07:59:03tiendn12346Viettel1000491390497820,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-29 21:04:33hao82003Viettel1000515704692320,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-29 19:05:40god02Viettel1000514191055020,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-29 19:04:51god02Viettel1000514191054920,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-29 17:12:42cunnhcsViettel1000473791630850,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-28 14:58:33fghjklViettel10005576614060100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-28 07:35:23xipro2312Viettel1000515613100520,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 22:58:29xipro2312Viettel1000674432079320,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 20:43:04fghjklViettel10005576614055100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 10:15:26HoangOtakuVNVinaphone5351017993812550,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 10:14:31HoangOtakuVNViettel1000537461525550,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 10:12:23HoangOtakuVNVinaphone5150024598529220,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 10:07:47HoangOtakuVNVinaphone5150025803899220,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 10:05:46HoangOtakuVNVinaphone5150025803114820,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 09:20:15god02Viettel1000501163537550,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-27 09:18:31god02Viettel1000501163537150,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-26 15:13:02azdmViettel1000517761342820,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-25 20:10:1123D2234Viettel1000518843543320,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-25 19:38:52MCC1234Viettel1000455944348420,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-25 19:09:15Slenderman_Mobifone8.074100209491E1310,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-25 10:00:0923D2234Viettel1000518843543420,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-25 08:02:19hp2010Vinaphone55010065844168100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-24 20:01:26thinhtruymtoVinaphone55010060996656100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-23 16:37:59MoshihoViettel1000517790943320,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-23 13:07:44MoshihoViettel1000366941084210,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-23 09:13:16MoshihoViettel1000537454538750,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-23 08:00:27cunnhcsViettel10004120849285100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-22 18:01:16cyuongViettel1000502232520250,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-22 17:59:59cyuongViettel1000502232520750,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-22 15:37:45thinhtruymtoMobifone8.3371001478688E13100,000₫THẺ ĐÚNG
2020-03-22 15:24:46thinhtruymtoViettel10005559014366100,000₫THẺ ĐÚNG