Các hình phạt dành cho Master_ZedDike - LuckyVN NetWork

Các hình phạt dành cho Master_ZedDike

LoạiNgười chơiThực hiệnLí doThời gianHết hạnMáy chủ
Mute


Master_ZedDike


KhanhLee

spamOctober 18, 2020, 11:07October 18, 2020, 11:22 (Hết hiệu lực)*
Mute


Master_ZedDike


KenNoPro_

SPAMINGAugust 31, 2020, 10:30August 31, 2020, 10:45 (Được mở chat bởi Crush_Seul)*
Mute


Master_ZedDike


AppleCuTo

chui tucAugust 10, 2020, 15:34August 10, 2020, 16:04 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


Master_ZedDike


AppleCuTo

chửi svMay 10, 2020, 10:47May 10, 2020, 15:47 (Hết hiệu lực)BungeeCord
«
»
Trang 1/1