Các hình phạt dành cho LuckyTitanGaming - LuckyVN NetWork

Các hình phạt dành cho LuckyTitanGaming

LoạiNgười chơiThực hiệnLí doThời gianHết hạnMáy chủ
Mute


phanthuong


LuckyTitanGaming

spamJuly 12, 2020, 20:48July 12, 2020, 21:18 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Warn


Blue_vn_Boss


LuckyTitanGaming

report bừa nhắc 2 timeJuly 12, 2020, 20:30July 19, 2020, 20:30 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Warn


CrazyBlastYT


LuckyTitanGaming

hong chửi staff nha <3July 12, 2020, 13:31July 19, 2020, 13:31 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


CrazyBlastYT


LuckyTitanGaming

Chửi StaffJuly 12, 2020, 13:31July 19, 2020, 13:31 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


monvsno


LuckyTitanGaming

SpamJuly 07, 2020, 17:35July 10, 2020, 17:35 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


AliceSasuke1


LuckyTitanGaming

SPamJuly 07, 2020, 17:19July 10, 2020, 17:19 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Warn


KhoaNubb


LuckyTitanGaming

suỵt suỵt kẻo chếtJuly 06, 2020, 14:00July 13, 2020, 14:00 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Warn


Hacker_GamingZ


LuckyTitanGaming

Cảnh Cáo Mute 30p. Lần Sau Không Spam NháJuly 05, 2020, 10:15July 12, 2020, 10:15 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


Hacker_GamingZ


LuckyTitanGaming

SpamJuly 05, 2020, 10:15July 05, 2020, 10:45 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


quanba09


LuckyTitanGaming

CHỬI SERVER CC. MÀY KHÔNG CHƠI ĐƯỢC THÌ PHẮNJuly 03, 2020, 19:34August 02, 2020, 19:34 (Được mở chat bởi LuckyTitanGaming)BungeeCord
«
»
Trang 1/8