Các hình phạt dành cho Pars02 - LuckyVN NetWork

Các hình phạt dành cho Pars02

LoạiNgười chơiThực hiệnLí doThời gianHết hạnMáy chủ
Kick


Pars02


KenNoPro_

August 21, 2020, 21:07N/A*
Mute


Pars02


KenNoPro_

testAugust 16, 2020, 19:46Vĩnh viễn Cấm chatBungeeCord
Mute


Pars02


KenNoPro_

testAugust 10, 2020, 09:59August 10, 2020, 10:14 (Được mở chat bởi KenNoPro_)BungeeCord
«
»
Trang 1/1