Các hình phạt dành cho Dung108YT_VN - LuckyVN NetWork

Các hình phạt dành cho Dung108YT_VN

LoạiNgười chơiThực hiệnLí doThời gianHết hạnMáy chủ
Ban


Dung108YT_VN


AppleCuTo

hack speedJuly 29, 2020, 12:46Vĩnh viễn KhóaBungeeCord
Kick


Dung108YT_VN


AppleCuTo

July 29, 2020, 12:06N/A*
Ban


Dung108YT_VN


AppleCuTo

hack speedJuly 29, 2020, 12:06Vĩnh viễn Khóa (Được ân xá bởi AppleCuTo)BungeeCord
Kick


Dung108YT_VN


BLongNg

June 12, 2020, 21:07N/A*
Mute


Dung108YT_VN


AppleCuTo

spamMay 10, 2020, 13:31May 10, 2020, 14:01 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Kick


Dung108YT_VN


AppleCuTo

May 04, 2020, 20:57N/A*
«
»
Trang 1/1