Các hình phạt dành cho nongdan33 - LuckyVN NetWork

Các hình phạt dành cho nongdan33

LoạiNgười chơiThực hiệnLí doThời gianHết hạnMáy chủ
Warn


nongdan33


KenNoPro_

spamAugust 10, 2020, 20:15August 17, 2020, 20:15 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


nongdan33


KenNoPro_

SPAMAugust 10, 2020, 16:01August 10, 2020, 16:16 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Mute


nongdan33


KenNoPro_

spamAugust 10, 2020, 16:00August 10, 2020, 16:15 (Được mở chat bởi KenNoPro_)BungeeCord
«
»
Trang 1/1