Cảnh báo - LuckyVN NetWork

Cảnh báo


Người chơiĐã cảnh báo bởiLí doHết hạnĐã nhận cảnh báoMáy chủ


WAKANDAFRV


KenNoPro_

đền giáp :((August 30, 2020, 10:16 (Hết hiệu lực)*


Pixchure


KenNoPro_

cảnh cáo lần 1August 21, 2020, 13:43 (Hết hiệu lực)BungeeCord


ANHVIET


KenNoPro_

spamAugust 18, 2020, 12:07 (Hết hiệu lực)BungeeCord


nongdan33


KenNoPro_

spamAugust 17, 2020, 20:15 (Hết hiệu lực)BungeeCord


tstdepzai123


DucTrader

Spam [Lần 1]July 31, 2020, 12:09 (Hết hiệu lực)BungeeCord


Blue_vn_Boss


LuckyTitanGaming

report bừa nhắc 2 timeJuly 19, 2020, 20:30 (Hết hiệu lực)BungeeCord


CrazyBlastYT


LuckyTitanGaming

hong chửi staff nha <3July 19, 2020, 13:31 (Hết hiệu lực)BungeeCord


KhoaNubb


LuckyTitanGaming

suỵt suỵt kẻo chếtJuly 13, 2020, 14:00 (Hết hiệu lực)BungeeCord


Hacker_GamingZ


LuckyTitanGaming

Cảnh Cáo Mute 30p. Lần Sau Không Spam NháJuly 12, 2020, 10:15 (Hết hiệu lực)BungeeCord


MinhgamerVN


LuckyTitanGaming

nhắc nhở không qcsv hoặc nhắc tên server khác. 1 lần nx mute nặngJuly 07, 2020, 18:18 (Hết hiệu lực)BungeeCord
«
»
Trang 1/2