Các hình phạt dành cho Shark_em - LuckyVN

Các hình phạt dành cho Shark_em

LoạiNgười chơiThực hiệnLí doThời gianHết hạnMáy chủ
Ban


anhdd


Shark_em

Reached 4 warnings: - Warned by jerrymai: 'đừng kêu'
- Warned by jerrymai: 'lần cuối'
- Warned by jerrymai: 'ko spam xin đồ staff'
- Warned by Shark_em: 'ko xin xỏ staff'
April 01, 2020, 18:47April 02, 2020, 18:47 (Được ân xá bởi Shark_em)BungeeCord
Warn


anhdd


Shark_em

ko xin xỏ staffApril 01, 2020, 18:47April 08, 2020, 18:47BungeeCord
Mute


minh0482004


Shark_em

nói tụcApril 01, 2020, 18:43April 01, 2020, 18:53 (Hết hiệu lực)BungeeCord
Warn


pateusz135


Shark_em

ko spamApril 01, 2020, 16:12April 08, 2020, 16:12BungeeCord
Mute


KhaDuong1999


Shark_em

con chó chữi ny ng khác mà còn spam thả icon ":)" ?April 01, 2020, 15:55April 01, 2020, 16:55 (Được mở chat bởi Shark_em)BungeeCord
Mute


KhaDuong1999


Shark_em

chữi ny tApril 01, 2020, 15:53Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi Shark_em)BungeeCord
Kick


KhaDuong1999


Shark_em

April 01, 2020, 15:53N/A*
Mute


KhaDuong1999


Shark_em

chữi ny tApril 01, 2020, 15:53Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi DaddyBetter)BungeeCord
Ban


afvfvda


Shark_em

Reached 4 warnings: - Warned by DucTrader: 'Spam [Lần 1]'
- Warned by Shark_em: 'ko spam'
- Warned by Shark_em: 'ko spam!!'
- Warned by Shark_em: 'ko spam'
April 01, 2020, 10:58April 02, 2020, 10:58 (Được ân xá bởi Shark_em)BungeeCord
Warn


afvfvda


Shark_em

ko spamApril 01, 2020, 10:58April 08, 2020, 10:58BungeeCord
«
»
Trang 1/79