Cấm chat #1173 - LuckyVN

Cấm chat #1173
Vô hiệu lực

Người chơi


skinmod

Thực hiện


Crush_taibeti

Lí dospam lag ( mem kiện)
Thời gianMarch 26, 2020, 09:59
Hết hạnMarch 26, 2020, 10:29 (Hết hiệu lực)
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủAppleSkyBlock