Cấm chat #935 - LuckyVN

Cấm chat #935
Hiệu lựcVĩnh viễn

Người chơi


BiReaper

Thực hiện


jerrymai

Lí dochửi staff
Thời gianFebruary 14, 2020, 15:29
Hết hạnVĩnh viễn Cấm chat
Máy chủ ảnh hưởngBungeeCord
Máy chủHectingSkyblock