Cấm trò chuyện - LuckyVN

Cấm trò chuyện


Người chơiĐã cấm chat bởiLí doThời gianHết hạnMáy chủ


tamvanbui


TunCrocodile

k spamApril 01, 2020, 20:14April 01, 2020, 20:15 (Hết hiệu lực)BungeeCord


minh0482004


Shark_em

nói tụcApril 01, 2020, 18:43April 01, 2020, 18:53 (Hết hiệu lực)BungeeCord


pateusz136


TunCrocodile

spamApril 01, 2020, 16:53April 01, 2020, 16:58 (Hết hiệu lực)BungeeCord


CaPhe


DaddyBetter

spamApril 01, 2020, 16:01April 01, 2020, 16:06 (Hết hiệu lực)BungeeCord


KhaDuong1999


Shark_em

con chó chữi ny ng khác mà còn spam thả icon ":)" ?April 01, 2020, 15:55April 01, 2020, 16:55 (Được mở chat bởi Shark_em)BungeeCord


KhaDuong1999


Shark_em

chữi ny tApril 01, 2020, 15:53Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi Shark_em)BungeeCord


KhaDuong1999


Shark_em

chữi ny tApril 01, 2020, 15:53Vĩnh viễn Cấm chat (Được mở chat bởi DaddyBetter)BungeeCord


Pig_white


TunCrocodile

spamApril 01, 2020, 15:11April 01, 2020, 15:26 (Hết hiệu lực)BungeeCord


jakiyayaahey


TunCrocodile

nhac ten sv khacApril 01, 2020, 14:01April 01, 2020, 15:01 (Hết hiệu lực)BungeeCord


phu2009


TunCrocodile

spamApril 01, 2020, 13:47April 01, 2020, 14:17 (Hết hiệu lực)BungeeCord
«
»
Trang 1/125