Cảnh báo - LuckyVN

Cảnh báo


Người chơiĐã cảnh báo bởiLí doHết hạnĐã nhận cảnh báoMáy chủ


jakibededamde


Shark_em

ko spamFebruary 21, 2020, 14:05 (Hết hiệu lực)BungeeCord


uchung


Shark_em

bỏ skin 18+ ra (lần 2)February 21, 2020, 11:19 (Hết hiệu lực)BungeeCord


uchung


Shark_em

bỏ skin 18+ raFebruary 21, 2020, 11:18 (Hết hiệu lực)BungeeCord


tungbn


Shark_em

ko spamFebruary 14, 2020, 15:43 (Hết hiệu lực)BungeeCord


Ixo_TM


Shark_em

Đem Các Con Cá trên Ah xuống(lần 2)February 14, 2020, 13:55 (Hết hiệu lực)BungeeCord


Ixo_TM


Shark_em

Đem Các Con Cá trên Ah xuống(lần 1)February 14, 2020, 13:55 (Hết hiệu lực)BungeeCord


DiamondMack


Shark_em

đánh người vô cớFebruary 14, 2020, 13:30 (Hết hiệu lực)BungeeCord


NgocNhu2k5


Shark_em

ko spamFebruary 14, 2020, 08:47 (Hết hiệu lực)BungeeCord


NgocNhu2k5


Shark_em

ko spamFebruary 14, 2020, 08:46 (Hết hiệu lực)BungeeCord


2ndgod


jerrymai

ko đọc IP sv khácFebruary 13, 2020, 21:33 (Hết hiệu lực)BungeeCord
«
»
Trang 2/6