Bình chọn | LuckyVN Network - Minecraft Server Việt Nam

Bình Chọn

 • Bình chọn
 • Kiểm tra & Nhận thưởng

Quay thưởng

 • Thể lệ

  Sau mỗi 1 giờ, bạn được nhận một lượt quay, khi quay bạn có thể được các con số từ 1-10000, ứng với mỗi số , bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

  Số Phần thưởng
  1-9700 2 -> 4 Xu
  1971-9950 20 Xu
  9951-9980 100 Xu
  9981-9995 1000 Xu
  9996-9999 2000 Xu
  10000 5000 Xu
 • Quay số